Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат ползването на интернет сайта – Radnevonews.com.

Термини:

 1. „Потребители“ – лица по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
 2. Статия“ – обект на авторско право и информация под формата на писмен текст/изображение, която може да бъде свободно разглеждана.
 3. „Злоупотреби“ – действия, нарушаващи българското законодателство, настоящите Общи условия и правила и етичното поведение в интернет пространството.
 4. „Общи условия“ – настоящите общи условия. Кликването върху който и да е елемент от потребителския интерфейс, линк или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към общи условия тук, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта.
 • Всички Потребители имат право да посещават/разглеждат съдържанието на сайта Radnevonews.com и се съгласяват с настоящите условия и правила.
 • Потребителите са длъжни периодично да проверяват за промени в текущите общи условия.
 • Информацията/текстовете/изображенията, съдържащи се в сайта са авторски, или с изрично опоменати източници.
 • На потребителите се забраняват злоупотреби спрямо сайта и съдържанието в него, както и злоупотреби срещу други потребители.
 • Никоя част от настоящия Сайт не може да бъде копирана или разпространявана без предварителното съгласие на Radnevonews.com.
 • Потребителите имат право да коментират под всяка статия, като коментарите им трябва да са насочени към конкретната тема.
 • За коментиране под статия се изисква въвеждане на лични данни, които потребителите предоставят, ако желаят да изпратят коментар. Запознати сме с промените в  Закона за защита на личните данни. Ние не предоставяме, под каквато и да е форма, Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.
 • В коментарите са забранени: обиден и груб език, реклами и всякакви текстове, неотговарящи на темата на статията.
 • Radnevonews.com си запазва правото да премахва коментари, които не отговарят на изискванията, без да дължи каквото и да е уведомление на Потребителите.
 • Radnevonews.com си запазва правото да премахва и редактира информация по сайта без да дължи каквото и да е уведомление на Потребителите.
 • Radnevonews.com не носи отговорност за прекъсване или ограничен временен достъп до предоставяните услуги.

Ние ценим личната информация на Потребителите.

 • Събираните и обработваните данни са в съответствие със законодателството, действащото на територията на Република България. Събирането и обработването на личните данни се извършва със съгласие на Потребителите, за които личните данни се отнасят. Предоставяне на каквито и да е лични данни, от страна на Потребителите, е доброволно с цел достъп до услуги на Сайта.
 • Според Законът за защита на личните данни всеки Потребител има право да бъде информиран относно използването и съхранението на личните му данни. Всеки Потребител има право на достъп, корекция и изтриване на личните си данни.

В Radnevonews.com се използват така наречените „бисквитки“. Те представляват вид информация, която се използва за съхранение на настройки за удобството на потребителите.