Свят

Световен ден на здравето

Днес е световният ден на здавето. Той се отбелязва в 191 държави, като началото е поставено 1948г. Днешната дата се счита и за празник на всички здравни работници, от 1964г.

Световният ден на здравето е една от 11те здравни кампании на Световната Здравна Организация.

Текущата тема за деня на здравето е: „Изграждане на по-справедлив и здравословен свят за всички“.

Сложната пандемична обстановка изправя света пред изпитание. Не всички хора имат достъп до качествени здравни услуги и здравозловен начин на живот. Това е несправедливо, но може да бъде предотвратено. Световната Здравна Организация призовава за условия за живот и труд, благоприятни за доброто здраве.

Източник: Сайт на Световната Здравна Организация