АктуалноБългария

Възстановяване на присъствен учебен процес

От днес влиза в сила Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. от здравният министър Стойчо Кацаров. Тя отменя забраната за присъствен учебен процес на всички ученици. От 31 май присъственият учебен процес е разрешен. Допускат се и групови извънкласни дейности. С тази заповед се допуска и провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не
повече от 50% от местата, както и спазване на стандартните противоепидемични мерки – дистанция 1.5 м и предпазна маска.

Източник: Министерство на Здравеопазването