АктуалноОбласт

Радневско училище сред иновативните в страната

24 училища в област Стара Загора са посочени като „иновативни“ за 2020/2021 г. , според списък, публикуван от МОН. Иновативните училища са тези училища, в които се обучава чрез иновативни подходи, развиващи лидерските качества и креативното мислене на учениците.

Средно училище „Гео Милев”, град Раднево, също е със статут иновативно.

Проекти за кандидатстване могат да подават неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните такива. По одобряване на проектите работи Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката, която включва лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.