Образование в община Раднево

В община Раднево функционират 8 детски градини, 6 училища и професионална гимназия по механизация на открити рудници.

Прочетете повече